Mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené výrobky 2024 - 2025

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené výrobky 2024 - 2025
Kód zákazky:
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 13 050,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 5.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 27.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Južná trieda 10
04001 Košice - mestská časť Juh
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Košice
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa