Investície do technického vybavenia – Stanislav Kinči (obstaranie mulčovača, kultivátora, defoliátora a rosiča do vinohradníctva)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Investície do technického vybavenia – Stanislav Kinči (obstaranie mulčovača, kultivátora, defoliátora a rosiča do vinohradníctva)
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16000000-5
Predpokladaná hodnota: 52 613,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 9.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 26.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Stanislav Kinči
Adresa: Hlavná ulica 262/25
93523 Rybník
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Rybník
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa