DNS Krmivá na roky 2023-2027 - výzva pre OZ Ulič, č. 17/37/DNS/41555 - opakované

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: DNS Krmivá na roky 2023-2027 - výzva pre OZ Ulič, č. 17/37/DNS/41555 - opakované
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 15700000-5
Predpokladaná hodnota: 960,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 9.4.2024 08:00
Vyhlásenie: 27.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Ulič
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa