Linka na balenie upraženej kávy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Linka na balenie upraženej kávy
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 42921320-7
Predpokladaná hodnota: 123 845,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 9.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 26.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: EuroCoffee s. r. o.
Adresa: Bulharská 7626/37D
917 01 Trnava
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Trnava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa