Technologický rozvoj spoločnosti ECOLUTION s.r.o. (Časť 1: Fermentačné boxy, 4ks; Časť 2: Zariadenie na lyofilizáciu potravín)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Technologický rozvoj spoločnosti ECOLUTION s.r.o. (Časť 1: Fermentačné boxy, 4ks; Časť 2: Zariadenie na lyofilizáciu potravín)
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 39711200-1
Predpokladaná hodnota: 1 310 305,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.4.2024 15:00
Vyhlásenie: 26.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: ECOLUTION s.r.o.
Adresa: M. Rázusa 87/11
984 01 Lučenec
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Lučenec
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa