Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Šariš pre rok 2024 – výzva č. 1/3272/DNS/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Šariš pre rok 2024 – výzva č. 1/3272/DNS/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 77200000-2
Predpokladaná hodnota: 12 295,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 27.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Šarišské Michaľany
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa