Výsadba vinohradu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výsadba vinohradu
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 26.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: MOVINO, spol. s r.o.
Adresa: Osloboditeľov 66
990 01 Veľký Krtíš
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Horné Príbelce, Veľké Zlievce, Stredné Plachtince
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa