Modernizácia podnikania v spoločnosti Tofako plus s.r.o. – technologické zariadenia (dodávka strojných zariadení (linky) pre pekárenskú výrobu: 1. Rezačka chleba; 2. Planétový šľahací stroj; 3. Predkysiareň; 4. Rohlíkový stroj)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Modernizácia podnikania v spoločnosti Tofako plus s.r.o. – technologické zariadenia (dodávka strojných zariadení (linky) pre pekárenskú výrobu: 1. Rezačka chleba; 2. Planétový šľahací stroj; 3. Predkysiareň; 4. Rohlíkový stroj)
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 42215000-6
Predpokladaná hodnota: 53 550,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 9.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 26.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Tofako plus s.r.o.
Adresa: Družstevná 1189/7
078 01 Sečovce
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Sečovce
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa