Obstaranie poľnohospodárskej techniky (1ks nesený otočný pluh, 1ks ramenový mulčovač, 1ks mulčovač predo-zadný)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obstaranie poľnohospodárskej techniky (1ks nesený otočný pluh, 1ks ramenový mulčovač, 1ks mulčovač predo-zadný)
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 27.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Ing. Peter Kovács
Adresa: 246
98001 Rimavské Janovce
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Rimavské Janovce
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa