Poľnohospodárska technika (Prepravník balíkov; Traktorový príves - napájacia nádrž pre dobytok; Prepravník zvierat; Lúčne brány 2 ks; Šmykom riadený nakladač)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Poľnohospodárska technika (Prepravník balíkov; Traktorový príves - napájacia nádrž pre dobytok; Prepravník zvierat; Lúčne brány 2 ks; Šmykom riadený nakladač)
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16000000-5
Predpokladaná hodnota: 115 753,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 27.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: B-FARM s.r.o.
Adresa: Budiná 113
985 12 Budiná
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Budiná
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa