Poskytovanie podporných služieb pre zabezpečenie prevádzky IS Helios Nephrite

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Poskytovanie podporných služieb pre zabezpečenie prevádzky IS Helios Nephrite
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Služby
Hlavný CPV: 72261000-2
Predpokladaná hodnota: 200 880,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 24.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Bardejovská
04329 Košice
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Košice
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa