Rozmetadlo priemyselných hnojív 4000l

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rozmetadlo priemyselných hnojív 4000l
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 33 947,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 8.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 25.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: PD Veľká Hradná, a.s.
Adresa: Veľká Hradná 145
913 24 Veľká Hradná
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Veľká Hradná
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa