Rozmetadlo priemyselných hnojív

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rozmetadlo priemyselných hnojív
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 25.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: VKM, s. r. o.
Adresa: 226
038 12 Necpaly
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Necpaly
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa