EURI investície do hmotného majetku v ŠRV (časť č.1 - Samochodný postrekovač; časť č.2 - Pásové spracovanie pôdy)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: EURI investície do hmotného majetku v ŠRV (časť č.1 - Samochodný postrekovač; časť č.2 - Pásové spracovanie pôdy)
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16000000-5
Predpokladaná hodnota: 481 487,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 8.4.2024 10:30
Vyhlásenie: 25.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: GREEN POINT, spol. s r.o.
Adresa: 1545
935 66 Farná
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Farná
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa