Respondéri na identifikáciu kráv

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Respondéri na identifikáciu kráv
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.3.2024 23:59
Vyhlásenie: 25.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Poľnohospodárske družstvo
Adresa: 419
034 71 Ludrová
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Ludrová
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa