Predrezávacie zariadenie do vinohradu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Predrezávacie zariadenie do vinohradu
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16600000-1
Predpokladaná hodnota: 55 840,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 8.4.2024 16:00
Vyhlásenie: 25.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: LOGAREX s.r.o.
Adresa: Mudroňovská 9
946 57 Svätý Peter
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Svätý Peter
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa