Batériové úložisko

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Batériové úložisko
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 31400000-0
Predpokladaná hodnota: 193 083,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 8.4.2024 18:00
Vyhlásenie: 25.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: NAVI, spol. s r.o.
Adresa: Dlhá 52
971 01 Prievidza
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Bystričany
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa