Terénne motorové vozidlo s ložnou plochou /Pick-up/

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Terénne motorové vozidlo s ložnou plochou /Pick-up/
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 34131000-4
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.3.2024 15:00
Vyhlásenie: 25.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.
Adresa: Kežmarské Žľaby 12030
059 60 Vysoké Tatry
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Kežmarok
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa