Patologické vaky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Patologické vaky
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 33922000-9
Predpokladaná hodnota: 5 724,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 23:59
Vyhlásenie: 25.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vojtecha Spanyola
01207 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Žilina
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa