Náhradné diely na spaľovacie motory - časť 1. ND na hlavu 230 -tkového spaľ. motora

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Náhradné diely na spaľovacie motory - časť 1. ND na hlavu 230 -tkového spaľ. motora
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 22.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tomášikova 28B
821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa