Opravy a údržba chirurgických zariadení vŕtacieho systému Acculan GA676 v.č.057253 formou výmeny batérie, diagnostika & práca & doprava: 1 ks

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Opravy a údržba chirurgických zariadení vŕtacieho systému Acculan GA676 v.č.057253 formou výmeny batérie, diagnostika & práca & doprava: 1 ks
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 50422000-9
Predpokladaná hodnota: 1 200,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 23:59
Vyhlásenie: 21.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vojtecha Spanyola
01207 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Žilina
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa