Vyhodnotenie termoluminiscenčných dozimetrov V zmysle Zákona o metrológii (január a február 2024); (Dozimetre: celkový počet 332 ks)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vyhodnotenie termoluminiscenčných dozimetrov V zmysle Zákona o metrológii (január a február 2024); (Dozimetre: celkový počet 332 ks)
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71700000-5
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.3.2024 23:59
Vyhlásenie: 21.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa: Pažítková
82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa