Výmena expanznej nádrže na ohreve plynu OH220 na ZS2 a Výmena topného hada (vyhrievacej špirály) na GABA; (Obhliadka miesta prípadných dodávateľov s dohodou o potrebných výkonoch; zodpovedný: Ing. Korán Štefan, Michal Janský, dodávateľ; termín: do 25.03.2024)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výmena expanznej nádrže na ohreve plynu OH220 na ZS2 a Výmena topného hada (vyhrievacej špirály) na GABA; (Obhliadka miesta prípadných dodávateľov s dohodou o potrebných výkonoch; zodpovedný: Ing. Korán Štefan, Michal Janský, dodávateľ; termín: do 25.03.2024)
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 22.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: NAFTA a.s.
Adresa: Votrubova 1
821 09 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Gajary, Suchohrad
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa