Inštalácia deliacich stien kancelárskych priestorov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Inštalácia deliacich stien kancelárskych priestorov
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 15:00
Vyhlásenie: 21.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: NAFTA a.s.
Adresa: Votrubova 1
821 09 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Plavecký Štvrtok
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa