Nákup hutníckeho materiálu - výzva č. 5/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup hutníckeho materiálu - výzva č. 5/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 44300000-3
Predpokladaná hodnota: 8 217,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 22.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Banská Bystrica
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa