Zabezpečenie zhodnotenia/zneškodnenia nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu, k.ú. Klokoč, okres Detva

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie zhodnotenia/zneškodnenia nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu, k.ú. Klokoč, okres Detva
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90500000-2
Predpokladaná hodnota: 11 350,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 22.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Klokoč
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa