Postrekovací dron

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Postrekovací dron
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 53 750,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 5.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 22.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: GOCHER s.r.o.
Adresa: Pod záhradami 3699/98
943 04 Obid
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Obid
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa