Obstaranie technológie pre skladovacie kapacity spoločnosti MPconnect s.r.o. (Paletové vozíky na manipuláciu s drevenými boxami v sklade; Systém váh na presné váženie produkcie; Drevené boxy na dlhodobé skladovanie ovocia a zeleniny)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obstaranie technológie pre skladovacie kapacity spoločnosti MPconnect s.r.o. (Paletové vozíky na manipuláciu s drevenými boxami v sklade; Systém váh na presné váženie produkcie; Drevené boxy na dlhodobé skladovanie ovocia a zeleniny)
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 42410000-3
Predpokladaná hodnota: 331 418,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 5.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 22.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: MPconnect s.r.o.
Adresa: P. Pazmáňa 49/3
927 01 Šaľa
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Bruty
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa