Vysokozdvižný vozík

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vysokozdvižný vozík
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 42415110-2
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 22.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: ADKON s.r.o.
Adresa: Orechová cesta 45/35
930 21 Jahodná
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Jahodná
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa