Postrekovač

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Postrekovač
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.3.2024 23:59
Vyhlásenie: 21.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Opatovská 97
911 01 Trenčín
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Trenčín
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa