Automatické pracovisko spracovania a balenia kyslej kapusty - HORTI s.r.o.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Automatické pracovisko spracovania a balenia kyslej kapusty - HORTI s.r.o.
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 39711200-1
Predpokladaná hodnota: 1 128 657,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 21.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: HORTI s.r.o.
Adresa: Južná trieda 66
040 01 Košice
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Košice
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa