Mobilný rádiologický operačný stôl s karbónovou doskou pre potreby ERCP

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Mobilný rádiologický operačný stôl s karbónovou doskou pre potreby ERCP
Kód zákazky:
Postup: Súťažný dialóg
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 33192230-3
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.3.2024 16:00
Vyhlásenie: 21.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Rastislavova
04190 Košice - mestská časť Juh
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Košice
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa