Rotačné kefy 4 ks

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rotačné kefy 4 ks
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.3.2024 23:59
Vyhlásenie: 21.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: 153
038 03 Sklabiňa
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Sklabiňa
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa