Nákup kameniva pre OZ Ulič - výzva č. 2/37/DNS/7049

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup kameniva pre OZ Ulič - výzva č. 2/37/DNS/7049
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 14212000-0
Predpokladaná hodnota: 22 700,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 21.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Stakčín
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa