Rezacie valce

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rezacie valce
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 30 513,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 5.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 21.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: PD Veľká Hradná, a.s.
Adresa: Veľká Hradná 145
913 24 Veľká Hradná
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Veľká Hradná
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa