Obnova licencií a podpory pre dva firewally FortiGate 600E

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obnova licencií a podpory pre dva firewally FortiGate 600E
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 48730000-4
Predpokladaná hodnota: 12 058,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.4.2024 11:00
Vyhlásenie: 21.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Hlboká cesta
83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa