Nákladné vozidlo na prevoz mäsa a mäsových výrobkov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákladné vozidlo na prevoz mäsa a mäsových výrobkov
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 16:00
Vyhlásenie: 22.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: ALTHAN, s.r.o.
Adresa: Chemlonská 1
066 01 Humenné
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Humenné
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa