OBSTARANIE TECHNOLÓGIE - DISKOVÝ PODMIETAČ, ROTAČNÉ BRÁNY

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: OBSTARANIE TECHNOLÓGIE - DISKOVÝ PODMIETAČ, ROTAČNÉ BRÁNY
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16000000-5
Predpokladaná hodnota: 118 357,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.4.2024 08:00
Vyhlásenie: 21.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Juraj Majovský
Adresa: Milhostov 121
07501 Trebišov
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Trebišov
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa