OBSTARANIE TECHNOLÓGIE - ROZMETADLO PRIEMYSELNÝCH HNOJÍV, FEKÁLNY NÁVES

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: OBSTARANIE TECHNOLÓGIE - ROZMETADLO PRIEMYSELNÝCH HNOJÍV, FEKÁLNY NÁVES
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 21.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: ZOPOL s.r.o.
Adresa: Hlavná 17/31
076 43 Boťany
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Boťany
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa