Nákup kameniva pre organizačnú zložku OZ Považie, Lesná správa Nitrianske Pravno, lokalita Pod Gaštanom, časť A (bez dopravy), výzva č. 06/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup kameniva pre organizačnú zložku OZ Považie, Lesná správa Nitrianske Pravno, lokalita Pod Gaštanom, časť A (bez dopravy), výzva č. 06/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 14212000-0
Predpokladaná hodnota: 35 585,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 2.4.2024 07:00
Vyhlásenie: 21.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Nitrianske Pravno
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa