DNS Krmivá 02/07/2024 medikamenty a krmivo pre odstavčatá pre OZ Považie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: DNS Krmivá 02/07/2024 medikamenty a krmivo pre odstavčatá pre OZ Považie
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 15700000-5
Predpokladaná hodnota: 524,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.3.2024 07:00
Vyhlásenie: 21.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Kočovce
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa