Fotovoltický systém inštalovaný na rovnú, šikmú strechu a stenu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Fotovoltický systém inštalovaný na rovnú, šikmú strechu a stenu
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 13:00
Vyhlásenie: 19.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Bratislavská 23/6
013 41 Dolný Hričov
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Dolný Hričov
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa