Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) - časť B - výzva č. 119/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) - časť B - výzva č. 119/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 77210000-5
Predpokladaná hodnota: 84 707,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 1.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 20.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Nitrianske Pravno
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa