Dodávka strojov do ŽV (Cisterna - 1 ks, Diskový aplikátor – 1 ks)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka strojov do ŽV (Cisterna - 1 ks, Diskový aplikátor – 1 ks)
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16000000-5
Predpokladaná hodnota: 121 230,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 20.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: AGRORIS, s.r.o.
Adresa: Potravinárska 3694
979 01 Rimavská Sobota
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Ožďany
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa