Dodávka a montáž miešačky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka a montáž miešačky
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 23:59
Vyhlásenie: 20.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Nobelova 34
831 02 Bratislava
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Trnava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa