Stroje do špeciálnej rastlinnej výroby

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stroje do špeciálnej rastlinnej výroby
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 20.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Adrián Nagy - ADOREX
Adresa: 182
99128 Dolinka
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Dolinka
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa