Technologické vybavenie nádrží

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Technologické vybavenie nádrží
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 31681200-0
Predpokladaná hodnota: 467 361,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 5.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 20.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa:
935 03 Bátovce
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Drženice
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa