Zberač jabĺk samochodný

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zberač jabĺk samochodný
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.3.2024 15:00
Vyhlásenie: 20.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Družstevná 682/33
916 21 Čachtice
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Čachtice
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa