Stroje pre špeciálnu rastlinnú výrobu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stroje pre špeciálnu rastlinnú výrobu
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 807 922,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.4.2024 11:00
Vyhlásenie: 20.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Družstevná 88
919 51 Špačince
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Špačince
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa