Cisterna

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Cisterna
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.3.2024 15:00
Vyhlásenie: 19.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Jozef Gergel - SHR Jozef Gergel
Adresa: Prietržka 55
90849 Prietržka
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Prietržka
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa